Teknikkurs Hav

Postet av Nordhordland padleklubb den 26. Sep 2017

Hovedmål:

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske

ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter

endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Delmål:

HÅNDTERING AV KAJAKKEN

• Løfte, bære, sjøsette

• Sikring av kajakk.

• Kanting av kajakk.

FREMDRIFTSTAK

• Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse).

• Bakoverpadling

• 8-talls-padling fremover og bakover med kanting av kajakk.

STYRETAK

• Styretak bak.

• Baugtak.

Sideveis forflytning

• Uten fremdrift i kajakken

• I fart

STØTTETAK

• Sculling for støtte.

• Støttetak (høye og lave)

REDNINGSTEKNIKK

• Kameratredning.

• Egen-redning.

• Tauing og bruk av taue-line.

• Eskimoredning.

RULLE

• Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla.(DETTE ER EN

INTRODUKSJON TIL RULLA! SÅ RULLA TRENGER IKKE

SITTE!)

Krav: Grunnkurs

Varighet: 16 timer.

Organisering: Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Evaluering: Må greie de respektive krav i innholdet. Ikke perfekt, men en

viss forståelse på påvises.

Kurs-arrangør: NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer: Veiledere og NPF Turleder (Videregående-kurs).

Pris: kr 1 800,00

Kommentar: Teknikk er i fokus. Mye teknikktrening. Gruppeoversikt og

skadeforebygging står i fokus under hele kursetGrunnkurs Hav

Postet av Nordhordland padleklubb den 26. Sep 2017

Hovedmål:

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs

har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke

kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med

enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt

manøvrere kajakken.

Delmål:

• Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken

• Effektiv fremoverpadling

• Bakoverpadling og stopp.

• Sideveis forflytning av kajakken.

• Lavt støttetak.

• Styretak (bak).

• Sving (sveipetak og styretak).

• Ilandstigning.

• Sikring av kajakk etter ilandstigning

• Redningsteknikker

• Skadeforebygging

• Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres

• Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap

• Generelt om friluftsliv og Allemannsretten

• Sporløs ferdsel

Krav til deltakelse: Ingen

Varighet: 16 timer.

Organisering: Helgekurs eller kveldskurs avhengig av arrangør.

Evaluering: Gjennomført.

Kurs-arrangør: NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer: Aktivitetsledere og Veiledere.

Pris 2000kr + 100kr for våttkort dersom dette ikke innehas.

Kommentar:

For å sikre en god opplevelse som gir mersmak anbefales det

at kurset legges opp som en tur.

Padling er i fokus, redningsøvelser trenger ikke drilles.

Teknikkene vises og læres på en skuldervennlig måte, feks. lavt

støttetak.

I tillegg skal deltakerne bli kjent med verdien med å padle i en

gruppe, enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan

effektivt manøvrere kajakken.

Veileder vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og

praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme

gjennom innholdet.Introkurs hav

Postet av Nordhordland padleklubb den 26. Sep 2017

Hovedmål:

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs

har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke

kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre

opplæring i padling.

Delmål:

• Løfte, bære og sjøsette kajakk.

• Padle forover med rett kurs.

• Stoppe.

• Svinge kajakken begge veier.

• Bakoverpadling.

• Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet.

• Ilandstigning

• Sittestilling og god padleteknikk

• Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling.

• Kjennskap til lokale padleforhold.

Krav til deltakelse: Ingen

Varighet: 3 timer.

Organisering: Kveldskurs eller liknende.

Evaluering: Gjennomført.

Kurs-arrangør: NPF/Klubbene/kommersielle aktører

Kurslærer: Aktivitetsledere og Veiledere.

Pris 700kr + 100kr for våttkort.

Kommentar: Deltakeren motiveres til å fortsette med padling. Helt enkel

manøvrering av kajakken er i fokus.Levert av IdrettenOnline