Medlemsskap i Nordhordaland padleklub

Ved innmelding fyller medlemmene ut et innmeldingsskjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett som er koblet opp mot medlemssystemet vi bruker i IdrettenOnline. 

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig .

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem, og alle medlemmer skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse.

Medlemskontingent

For 2019 gjelder følgende priser for medlemskap:

Enkeltmedlemskap: kr. 250,-

Familiemedlemskap (eldste): kr. 250,-

Familiemedlemskap (øvrige): kr. 100,-

Barn/ ungdom t.o.m. 19 år: kr. 150,-

Student: kr. 150,-

ddmmyyyy

Dersom klubben har registrert et Enkeltmedlemskap fra før, så kryss av for Familiemedlemskap (øvrig) når nye familiemedlemmer kommer til.

Navn på "familieoverhode"

Levert av IdrettenOnline