Årsmøte 2017 vedtok å fjerne ungdomsmedlemskap.

Medlemstype/kontigent for 2017 er:


Enkeltmedlem: kr 250

Familiemedlemsskap: + kr 100 pr. pers. (et innmeldingsskjema pr. medlem)


Medlemskontigent for 2017 vil bli fakturert i løpet av våren 2017 via Norges idrettsforbund sin løsning (Min Idrett). Du får varsel om faktura på mail.

ddmmyyyy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Powered by: Bloc