REGLER FOR LÅN AV KLUBBUTSTYR.

Postet av Nordhordland padleklubb den 9. Jun 2021

Det er tillatt for alle betalende medlemmer over 18 år med minimum grunnkurs hav å låne utstyr i henhold til reglene beskrevet under.


Låneperioden av klubbutstyr begrenses til maks 2 døgn.

Fellesaktiviteter, så som faste padlinger, klubbturer og kurs i klubben har prioritet og førsterett til klubbens utstyr.

Forhåndsreservasjon av klubbutstyr er ikke tillatt.

Lån skal alltid avklares med materialansvarlig og aktivitetsansvarlig i forkant.

Det skal registreres i loggen i klubbhuset hvilket utstyr som er lånt, 

slik at NHP har oversikt over alt utstyr som er ute.


Liste over kajakker/ materiell/ utstyr som kan lånes:

Plastkajakker og padleårer i naust, samt passende spruttrekk.

Tørrdrakt/ våtdrakt, vest og sko.


Låner av utstyr er ansvarlig for utstyret under hele perioden dette blir lånt fra klubben, og skal sørge for at dette håndteres forsvarlig. Medlemmer som låner utstyr kan bli holdt ansvarlig for tap og skader som følge av uvettig bruk.

Låner plikter å kun benytte kajakk i forhold som vedkommende er kompetent til å padle i.

Ved retur og innlevering:

Utstyr skal rengjøres (spyles) godt etter bruk. 

Kajakk skal skylles og tømmes/ tørkes for vann før den legges på plass.

Padlebekledning skal etter skylling vrenges og henges opp på bad med innsiden ut, 

slik at innsiden tørkes først.

Annet utstyr skylles og henges opp på bad for tørking.


Gi beskjed til materialansvarlig, både før og etter bruk, hvis det er skader på utstyr, dette for å kunne fange opp nødvendig reparasjoner slik at utstyr fortsatt er tilgjengelig for våre medlemmer.

Ved tilbakelevering av utstyr skal dette sjekkes ut i loggbok.


Mvh

Styret i NHP


Vi ber om at klubbens medlemmer respekterer og følger disse reglene. På forhånd takk! 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline