Årsmøteprotokoll med nytt styre 2019

Postet av Nordhordland padleklubb den 3. Mai 2019

På årsmøtet 25 april 2019 ble det valgt nytt styre, revisorer og valgkomite:

 
Følgende representanter ble enstemmig valgt til nytt styre:

Leder:                       Mats Korneliussen, for 2 år
Nestleder:                 Svein Dortin Viken, for 1 år
Styremedlemmer:     Dag Albert Sudmann, for 2 år
                                 Gunnar Soldal, for 2 år
                                 Grete Lovise Blom, for 2 år
                                 Raymond Lian, for 1 år
                                 Wenche Fjellandsbø, for 1 år
                                 John Arne Grinde, for 1 år
Varamedlemmer:     Mona Hatlem
                                  
Hans-Daniel Mjåseth


Valg av revisor:

Erling Rønnestad og Knut Ims ble enstemmig valgt som revisorer.


Følgende representanter ble enstemmig valgt i ny valgkomite:

Leder:                       Torgunn Nesse
Medlemmer:             Torbjørn Leknes
                                 Bengt Eide-Olsen
Varamedlem:            Bernt Fjordheim


NHP Årsmøte 2019 Protokoll - signert.pdf


Med vennlig hilsen
Svein D. Viken
for styret i Nordhordland padleklubbTeknikkurs Hav

Postet av Nordhordland padleklubb den 1. Mai 2019

Hovedmål:

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Delmål:

Håndtering av kajakken

• Løfte, bære, sjøsette

• Sikring av kajakk.

• Kanting av kajakk.

Fremdriftstak

• Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse).

• Bakoverpadling

• 8-talls-padling fremover og bakover med kanting av kajakk.

Styretak

• Styretak bak.

• Baugtak.

Sideveis forflytning

• Uten fremdrift i kajakken

• I fart

Støttetak

• Sculling for støtte.

• Støttetak (høye og lave)

Redningsteknikk

• Kameratredning.

• Egen-redning.

• Tauing og bruk av taue-line.

• Eskimoredning.

Rulle

• Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla. (Dette er en introduksjon til rulla, så rulla trenger ikke sitte) 

Kursinfo:

Krav: Grunnkurs

Varighet: 16 timer.

Organisering: Helgekurs eller kveldskurs avhengig av kurslærer/ deltagernes behov.

Evaluering: Må greie de respektive krav i innholdet. Ikke perfekt, men en viss forståelse må påvises.

Kursarrangør: Nordhordland padleklubb

Kursinstruktør: Videregående eller Veileder.

Pris for medlemmer: kr 1 500,00 (halv pris for ungdom t.o.m 19 år)

Pris for ikke medlemmer: kr.600,- i tillegg til medlemspris. (Har du lyst til å bli medlem?)

Våttkort (NPF bevis i bankkort format): kr.100,- dersom du ikke har det fra før.

Kommentar: 
Teknikk, gruppeoversikt og skadeforebygging står i fokus under hele kurset.

Alle våre kajakkinstruktører er godkjent av Norges Padleforbund (NPF) og kvalifisert til å utstede våttkort til kursdeltakerne.

Idrettslaget har en god del kajakker, tørr- og våtdrakter, sko, vester og padleårer. Forhåpentligvis vil en del av dette kunne brukes under kurset. Ta kontakt med kursinstruktør/ idrettslaget slik at du kan prøve utstyret i god tid før kursstart.Grunnkurs Hav

Postet av Nordhordland padleklubb den 1. Mai 2019Hovedmål:

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Delmål:

• Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken

• Effektiv fremoverpadling

• Bakoverpadling og stopp.

• Sideveis forflytning av kajakken.

• Lavt støttetak.

• Styretak (bak).

• Sving (sveipetak og styretak).

• Ilandstigning.

• Sikring av kajakk etter ilandstigning

• Redningsteknikker

• Skadeforebygging

• Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres

• Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap

• Generelt om friluftsliv og Allemannsretten

• Sporløs ferdsel

Kursinfo:

Varighet: 16 timer.

Organisering: Helgekurs eller kveldskurs avhengig av kurslærer/ deltagernes behov.

Evaluering: Gjennomført.

Kursarrangør: Nordhordland padleklubb

Kursinstruktør: Aktivitetsleder, Videregående eller Veileder.

Pris for medlemmer: kr.1500,- (halv pris for ungdom t.o.m 19 år)

Pris for ikke medlemmer: kr.600,- i tillegg til medlemspris. (Har du lyst til å bli medlem?)

Våttkort (NPF bevis i bankkort format): kr.100,- dersom du ikke har det fra før.

Kommentar:

For å sikre en god opplevelse anbefales det at kurset legges opp som en tur.

Padling er i fokus, redningsøvelser trenger ikke drilles. Teknikkene vises og læres på en skuldervennlig måte, feks. lavt støttetak. I tillegg skal deltakerne bli kjent med verdien med å padle i en gruppe, enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Instruktør vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.

Alle våre kajakkinstruktører er godkjent av Norges Padleforbund (NPF) og kvalifisert til å utstede våttkort til kursdeltakerne.

Idrettslaget har en god del kajakker, tørr- og våtdrakter, sko, vester og padleårer. Forhåpentligvis vil en del av dette kunne brukes under kurset. Ta kontakt med kursinstruktør/ idrettslaget slik at du kan prøve utstyret i god tid før kursstart. Introkurs hav

Postet av Nordhordland padleklubb den 1. Mai 2019

Hovedmål:

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Delmål:

• Løfte, bære og sjøsette kajakk.

• Padle forover med rett kurs.

• Stoppe.

• Svinge kajakken begge veier.

• Bakoverpadling.

• Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet.

• Ilandstigning

• Sittestilling og god padleteknikk

• Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling.

• Kjennskap til lokale padleforhold.

Kursinfo:

Krav til deltakelse: Ingen

Varighet: 3 timer.

Organisering: Kveldskurs eller liknende.

Evaluering: Gjennomført.

Kurs-arrangør: Nordhordland padleklubb

Kurslærer: Aktivitetsledere, Videregående og Veiledere.

Pris kr. 700,- + kr. 100,- for våttkort.

Kommentar: 

Deltakeren motiveres til å fortsette med padling. Helt enkel manøvrering av kajakken er i fokus.
NHP Saksdokumenter til årsmøtet 25 april 2019

Postet av Nordhordland padleklubb den 18. Apr 2019

Til medlemmene i Nordhordland padleklubb

Vedlagt ligger saksdokumentene til årsmøtet 2019.
Årsmøtet avholdes torsdag 25 april kl. 18:30 i kantinen i Nordhordlandshallen.

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se idrettslagets lov § 2-5 til § 2-9.

Før årsmøtet starter vil Martin Lillehagen Hansen fra Norges padleforbund og Martin Uthaug fra Hordaland idrettskrets fortelle bl.a. om hva de kan bidra med i forhold til klubbutvikling.
De har en halv time til rådighet, slik at vi starter selve årsmøtet kl. 19:00.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Svein D. Viken
for styret i Nordhordland padleklubb

NHP Årsmøtepapirer 2019 - til utsendelse.pdfInnkalling til årsmøte i NHP 25.april 2019

Postet av Nordhordland padleklubb den 23. Mar 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordhordland padleklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 25.04.2019 kl 18:30 i kantina i Nordhordlandshallen,
Kvernhushaugane 24, 5914 Isdalstø.
 
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest den 11.04.2019
til Postnhp@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
senest en uke før årsmøtet på nettsiden www.nhpadling.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha
betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se idrettslagets lov § 2-5 til § 2-9.

Velkommen til årsmøte!

 
Med vennlig hilsen
Styret i NHP


Innkalling til årsmøte i NHP 25.04.2019.pdf