Medlemskap i Nordhordland padleklubb

Innmelding i idrettslaget skjer via søknad i MinIdrett: https://medlemskap.nif.no/490695

Er flere i familien medlem i klubben? Da kan du få rabattert pris ved å sende en epost til oss på postnhp@gmail.com

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker.


Medlemskontingent

For 2022 gjelder følgende priser for medlemskap:

Kontingent enkeltmedlem voksen: kr. 250,-

Kontingent enkeltmedlem barn/ ungdom t.o.m. 19 år: kr. 150,-

Kontingent familie (pr. medlem): kr. 150,-

Om medlemskapet

MinIdrett er en nettløsning der du som medlem eller tillitsvalgt kan få oversikt over og endre egne opplysninger, 

melde på og betale for medlemskap og kurs. MinIdrett er koblet opp mot medlemssystemet vårt i KlubbAdmin.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales enten via MinIdrett eller via tilsendt faktura på epost.

Medlemskontingent for familiemedlemskap er for hvert enkelt medlem. 

Faktura blir tilsendt eldste familiemedlem ved samlet innmelding, eller til de familiemedlemmene som kommer til i ettertid. 

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding eller andre årsaker. Utmelding skal skje skriftlig.