Medlemskap i Nordhordland padleklubb

Innmelding i idrettslaget skjer via søknad i MinIdrett: https://medlemskap.nif.no/490695

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker.

MinIdrett er en nettløsning der du som medlem eller tillitsvalgt kan få oversikt over og endre egne opplysninger, 

melde på og betale for medlemskap og kurs. MinIdrett er koblet opp mot medlemssystemet vårt i KlubbAdmin.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales enten via MinIdrett eller via tilsendt faktura på epost.

Medlemskontingent for familiemedlemskap er for hvert enkelt medlem. 

Faktura blir tilsendt eldste familiemedlem ved samlet innmelding, eller til de familiemedlemmene som kommer til i ettertid. 

For å kunne få riktig kontingent er det viktig at vi får informasjon om familietilknytning.

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding eller andre årsaker. Utmelding skal skje skriftlig.

Medlemskontingent

For 2021 gjelder følgende priser for medlemskap:

Kontingent enkeltmedlem voksen: kr. 250,-

Kontingent enkeltmedlem barn/ ungdom t.o.m. 19 år: kr. 150,-

Kontingent familie (pr. medlem): kr. 150,-

Levert av IdrettenOnline