Medlemsskap i Nordhordaland padleklub

Ved innmelding fyller medlemmene ut et innmeldingsskjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett som er koblet opp mot medlemssystemet vi bruker i IdrettenOnline. 

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding eller andre årsaker. Utmelding skal skje skriftlig.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem, og alle medlemmer skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse.

Medlemskontingent

For 2020 gjelder følgende priser for medlemskap:

Enkeltmedlemskap: kr. 250,-

Familiemedlemskap (eldste): kr. 250,-

Familiemedlemskap (øvrige): kr. 100,-

Barn/ ungdom t.o.m. 19 år: kr. 150,-

Student: kr. 150,- (kopi av studentbevis må sendes postnhp@gmail.com)

ddmmyyyy

Dersom klubben har registrert et Enkeltmedlemskap fra før, så kryss av for Familiemedlemskap (øvrig) når nye familiemedlemmer kommer til.

Navn på "familieoverhode"

Levert av IdrettenOnline