Innkalling til årsmøte i NHP 25.april 2019


Tid


Styret innkaller herved til årsmøte i Nordhordland padleklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 25.04.2019 kl 18:30 i kantina i Nordhordlandshallen,
Kvernhushaugane 24, 5914 Isdalstø.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest den 11.04.2019 
til Postnhp@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene
senest en uke før årsmøtet på nettsiden www.nhpadling.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha
betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se idrettslagets lov § 2-5 til § 2-9.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret i NHP


Innkalling til årsmøte i NHP 25.04.2019.pdf


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.