Årsmøte 12 august 2020 i bua til Åse og Dag

Årsmøte 12 august 2020 i bua til Åse og Dag


Tid


Flatøy 12.07.2020

Innkalling til årsmøte i NHP
 

Styret i Nordhordland padleklubb innkaller herved til årsmøte for 2020.

Årsmøtet avholdes onsdag 12.08.2020 kl. 19:00-21:00 i bua til Åse og Dag i Hjeltefjæro på Flatøy (nedom klubblokalet).

Saker til årsmøtet ble behandlet i forbindelse med tidligere oppsatte årsmøte 18.03.2020, som ble utsatt pga. Covid-19.

NHP Årsmøtepapirer 12082020.pdf er gjort tilgjengelig for medlemmene på nettsiden www.nhpadling.no

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm for idrettslag § 5.
 

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret i Nordhordland padleklubb


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.