Padletur tirsdag 18. april 2023

Padletur tirsdag 18. april 2023


Tid


Me prøver å dra i gong att padling på enkelte tirsdagar.

Først ut vert ein tur i området Risasjøen/ Lindåssluser.

Dersom alle har eige utstyr, vert det oppmøte direkte i båthavna på Risa kl. 1800.

Dersom nokon treng utstyr, må de gje beskjed i god tid, så møtast me på Flatøy ved klubbhuset kl. 1730 med avgang seinast kl. 1800.

Direkteoppmøte på Risa vert i så fall forskjøve til kl. 1830.

Hugs at det er krav til grunnkurs for å vera med.

Fint om dei som vil vera med, trykker ”skal” på vår FB-gruppe, eller send ein av turleiarane ei melding, så har me ein liten indikasjon på antal deltakarar.


Om du har spørsmål, kan du kontakte ein av turleiarane,

Gunnar (tlf: 986 25 928) eller Torbjørn (tlf: 976 85 475)


Helsing

Gunnar Soldal & Torbjørn Leknes


Administratorer